W sobotę tuż przed zachodem słońca wybraliśmy się na kolejny plener. Celem naszej wycieczki były okolice Zyndranowej. Na pierwszy ogień naszych fotograficznych „luf” wzięliśmy Muzeum Kultury Łemkowskiej. Potem udaliśmy się na stary cmentarz oraz kościół pw. św. Michała Archanioła. W okowach zachodzącego słońca wróciliśmy do Farfurni na pyszną kolację oraz film o fotografii.

Farfurnia 4 - Zyndranowa wieczoremFarfurnia 4 - Zyndranowa wieczoremFarfurnia 4 - Zyndranowa wieczoremFarfurnia 4 - Zyndranowa wieczoremFarfurnia 4 - Zyndranowa wieczoremFarfurnia 4 - Zyndranowa wieczoremFarfurnia 4 - Zyndranowa wieczoremFarfurnia 4 - Zyndranowa wieczoremFarfurnia 4 - Zyndranowa wieczoremFarfurnia 4 - Zyndranowa wieczoremFarfurnia 4 - Zyndranowa wieczoremFarfurnia 4 - Zyndranowa wieczoremFarfurnia 4 - Zyndranowa wieczoremFarfurnia 4 - Zyndranowa wieczorem