KONFRONTACJE 2021-09-07

W ostatni poniedziałek (6 września 2021 r.) grupa reprezentacja Kuźni Światła i Krośnieńskiej Grupy Fotograficznej Camera Obscurra udała się do Rzeszowa na wernisaż XIX Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych.

Na tę wystawę Kuźnia przygotowała 8 plansz pod tytułem „Fotokalejdoskop”. Były to zdjęcia wykonane w ciągu roku przez uczestników grup krajobrazowej i reportażowej w ramach Fotokalejdoskopu – regularnego, cotygodniowego przeglądu kółkowej fotografii. Łącznie Kuźnia pokazała 24 czarno-białe zdjęcia.

KGF Camera Obscurra przygotowała natomiast 8 plansz pod wspólnym tytułem – „Świat dziecka”. Jest to część wystawy zrealizowanej przez grupę i dostępną na stronie internetowej cameraobscura.pl

Na miejscu byliśmy pierwsi, co zawdzięczamy wyjątkowo dogodnej godzinie wernisażu. Jak raz mogliśmy spokojnie dojechać i nawet pospacerować chwilkę po mieście:) Tym razem i zdjęć i reprezentujących je grup i stowarzyszeń było mniej… Zawdzięczamy to zapewne pandemii, która, jak widać, zdemolowała nie tylko biznes, ale i kulturę…

Oto oficjalny komunikat Organizatora:

W wystawie bierze udział 11 klubów, kół i grup fotograficznych działających na Podkarpaciu.Ekspozycja licząca 194 zdjęć prezentuje fotograficzny dorobek twórczy Podkarpacia a Konfrontacje (jak każdego roku) są doskonałą okazją porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki.

NAGRODY pieniężne (po 1000 zł) otrzymali:
Klub Fotograficzny ATEST 70 działający przy Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki,
Pracownia Fotograficzna Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie,
Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne.

WYRÓŻNIENIA pieniężne (po 500 zł) otrzymali:
FotoKlub PCEK w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach,
Klub Fotograficzny ZOOM w Sanoku,
Koło Naukowe LENS działające w Uniwersytecie Rzeszowskim,
Krośnieńska Grup Fotograficzna CAMERA OBSCURRA,
Krośnieńskie Kółko Fotograficzne KUŹNIA ŚWIATŁA,
Mielecka Grupa Fotograficzna MGF,
Sekcja Fotograficzna Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie,
Szkolny Klub Fotograficzny Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie.

Nagrody i wyróżnienia ufundowane zostały przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Gratulujemy wszystkim autorom zdjęć i nagrodzonym grupom, a organizatorom dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie wystawy i możliwości pokazania naszych prac.

KONFRONTACJE 2021-09-07KONFRONTACJE 2021-09-07KONFRONTACJE 2021-09-07KONFRONTACJE 2021-09-07KONFRONTACJE 2021-09-07KONFRONTACJE 2021-09-07KONFRONTACJE 2021-09-07KONFRONTACJE 2021-09-07KONFRONTACJE 2021-09-07KONFRONTACJE 2021-09-07KONFRONTACJE 2021-09-07KONFRONTACJE 2021-09-07KONFRONTACJE 2021-09-07