KUŹNIA znów DOCENIONA!

W środę 14 października odbył się w Rzeszowie wernisaż XVIII Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych.

W wystawie bierze udział 139 autorów z 14 klubów, kół i grup fotograficznych działających na Podkarpaciu. Ekspozycja licząca 296 zdjęć zaprezentuje fotograficzny dorobek twórczy Podkarpacia a Konfrontacje (jak każdego roku) będą doskonałą okazją porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki. (…) Podczas wernisażu autorzy najlepszych zestawów zdjęciowych uhonorowani zostaną cennymi nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Dyrektora WDK w Rzeszowie. (tekst: WDK Rzeszów)

Bardzo cieszy nas to, że wśród tylu grup i zdjęć, dostrzeżone zostały trzy grupy miłośników fotografii z Krosna…

Jedną z trzech głównych nagród otrzymało Krośnieńskie Kółko Fotograficzne KUŹNIA ŚWIATŁA (www.kuzniaswiatla.pl), a wyróżnienia powędrowały do Krośnieńskiej Grupy Fotograficznej CAMERA OBSCURRA (www.cameraobscurra.pl) i Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie (https://studiumkrosno.pl).

Dla Kuźni Światła jest to kolejna nagroda, natomiast CAMERA OBSCURRA zadebiutowała na Konfrontacjach i jednocześnie tego samego wieczoru zainaugurowała swoją działalność. Tym cenniejsze jest więc otrzymane wyróżnienie.

Gratulujemy wszystkim autorom eksponowanych zdjęć i wszystkim grupom docenionym w tej edycji Konfrontacji. Do zobaczenia za rok:)