Mama

W ostatni piątek (20 maja) w Rzeszowie, w Galerii Nierzeczywistej Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego, odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Mama”, autorstwa Kuźni Światła.

„Mama” – to zaledwie dwie powtórzone litery, krótkie słowo – ale ile w nim emocji, ile treści, osobistych przemyśleń i przeżyć… słowem wspaniały temat do fotografii. Przez dwa miesiące uczestnicy Kuźni pracowali, a efektem tego jest 16 plansz z czarno-białymi zdjęciami. Ich autorami są: Barbara Pruś, Iza Gryb, Arleta Domańska, Martina Buczek, Paulina Mikosz, Mariola Baran, Janusz Juszczyk, Waldemar Litarowicz, Piotr Mercik, Barbara Niedziela, Katarzyna Krasnianka-Sołtys, Michał Urbanek, Sylwester Wojnar, Radosław Sawaryn i Tomasz Wajda.

Na wernisaż wystawy dotarła z Krosna ośmioosobowa delegacja Kuźni. Wystawa, jak zwykle, stała się okazją do rozmów i wymiany poglądów na temat fotografii.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność, dobre, czasem krytyczne a czasem ciepłe słowo. W Kuźni wierzymy, że nasze fotografie nabierają właściwego sensu tylko wtedy, kiedy można je komuś pokazać, że nasze historie wymagają kogoś, kto ich wysłucha…
Wystawa w Galerii Nierzeczywistej RSF była do tego wspaniałą okazją.

Ekspozycję będzie można oglądać przez trzy tygodnie w galerii ul. Matejki 10 (rzeszowski rynek).

Dziękujemy też Rzeszowskiemu Stowarzyszeniu Fotograficznemu za zaproszenie i życzliwe przyjęcie naszych fotografii i nas samych:)

MamaMamaMamaMamaMamaMamaMamaMamaMamaMamaMamaMama