No i wystartowaliśmy…

Rześko i słonecznie. Taka pogoda powitała nas wczesnym rankiem w trzecią sobotę września, podczas pierwszego, w tym sezonie, pleneru. Za cel naszych fotograficznych poszukiwań wybraliśmy Krempną… i się nie zawiedliśmy. Zbliżając się już do okolic Chyrowej i Polan, witały nas poranne mgły i wszechobecna, szkląca się na liściach i trawach, rosa. Tak więc, zatrzymując się tu i tam, odwiedziliśmy zaporę na Wisłoce, miejsce po nieistniejącej wsi Żydowskie ze starym cmentarzem z łemkowskimi krzyżami, cmentarz z mogiłami żołnierzy z I wojny światowej, a także piękną, odremontowaną cerkiew w Krempnej…

Zapraszamy do obejrzenia fotografii i następnych plenerów!

No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…No i wystartowaliśmy…