Retorty

Na kolejny plener wybraliśmy się 25 kwietnia. Tym razem udaliśmy się w kierunku Moszczańca. Zaraz po zaparkowaniu samochodów każdy z uczestników poszedł we wcześniej obranym kierunku. Przemierzając jeszcze zroszone a miejscami zmrożone łąki, idąc jak się potem okazało w kierunku Polan Surowicznych natrafiłem na znikające powoli z dzisiejszego krajobrazu retorty. Oto kilka kadrów jakie wykonałem w tym miejscu.

RetortyRetortyRetortyRetortyRetorty