W dniu 04 września 2021 r. o godz. 10.00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Kard.St.Wyszyńskiego w Krośnie odbyła się ceremonia pogrzebowa wraz z nabożeństwem, zmarłego po ciężkiej chorobie w wieku 65 lat, Ryszarda Majki „Mauzera”. W ceremonii tej wzięli udział: rodzina, współpracownicy PTTK, przewodnicy górscy, przyjaciele, koledzy, znajomi. Zgodnie z wolą zmarłego, zamiast wiązanek i kwiatów, uczestnicy pogrzebu proszeni byli o przekazanie datków na cele charytatywne. Rodzina jego zaproponowała o przekazanie datków na leczenie Jakuba Jaracza – podopiecznego Fundacji Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, na konto lub do puszki podczas powyższej uroczystości.

Ryszard Majka (1955-2021) był wieloletnim prezesem oddziału PTTK w Krośnie, przewodnikiem beskidzkim, organizatorem wielu zlotów i rajdów turystycznych, znakarzem górskich szlaków, pasjonatem historii, opiekunem cmentarzy z I wojny światowej. W ludziach potrafił zaszczepić miłość do wędrowania, chodzenia po górach. Lubił młodzież, pełnił też rolę „Św. Mikołaja”.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…

Ryszard MajkaRyszard MajkaRyszard MajkaRyszard MajkaRyszard MajkaRyszard MajkaRyszard MajkaRyszard MajkaRyszard MajkaRyszard MajkaRyszard Majka