śp. Jerzy Wygoda

Ze smutkiem informujemy o śmierci śp. Jerzego Wygody artysty fotografa, członka założyciela, członka honorowego i członka Kapituły Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, uhonorowanego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, członka Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Gościł na 7. Krośnieńskim Święcie Fotografii, był przyjacielem Kuźni Światła, zawsze gotowym do rozmowy i dzielenia się fotograficznym doświadczeniem. Spotykaliśmy się na Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych w Rzeszowie i rozmawialiśmy o fotografii. Będzie nam tych rozmów panie Jerzy brakowało.
Odpoczywaj w pokoju!