Wystawa plenerowa

Nadeszła w końcu długo oczekiwana przez Kuźnię chwila… Wystawę plenerową planowaliśmy juz od kilku dobrych lat, jednak projekt wciąż przeciągał się w czasie… Kuźnia skupiła się na ekspozycji zdjęć w ramach Krośnieńskiego Święta Fotografii, a inne formy prezentowania naszej twórczości wciąż czekały na swoją kolej…
I tak w ciepły sierpniowy weekend, po raz pierwszy pokazaliśmy nasze fotografie na świeżym powietrzu… Miejsce prezentacji wybraliśmy doskonałe… plac obok krośnieńskiej fary aż zaprasza, by to właśnie tam, w cieniu wielowiekowej świątyni, zaprosić ludzi do dotknięcia kultury. Wybraliśmy temat zwykły-niezwykły – wodę. Przygotowaliśmy 25 plansz z około 70. zdjęciami. Ksiądz proboszcz i dziekan bazyliki farnej wyraził zgodę na to przedsięwzięcie, nie mieliśmy tylko pewności, czy pogoda okaże się równie łaskawa. To ważna kwestia, bo pokazywaliśmy w większości zdjęcia, a nie wodoodporne wydruki.

Przygotowanie wystawy przebiegło ekspresowo i zajęło nam raptem kilka dni. To zasługa naszych wspaniałych uczestników, którzy wzięli na siebie większość pracy… Jej efekty można było podziwiać przez dwa dni – 20 i 21 sierpnia. Przez naszą wystawę przewinęły się setki ludzi, co dla nas niezwykle ważne, z uwagą studiujących fotografie. Byli dorośli, małżeństwa, całe rodziny, młodzież, dzieci, turyści i mieszkańcy Krosna, przyjaciele Kuźni i osoby, których wcześniej nie dane nam było spotkać. W czasie tych dwóch dni odbyliśmy wiele inspirujących rozmów, wysłuchaliśmy wielu uwag, w większości bardzo przychylnych (co też nas niezmiernie cieszy, a co znalazło odzwierciedlenie w licznych wpisach w księdze pamiątkowej).

Myślę, że mimo trudności wystawa plenerowa była doskonałym pomysłem. Stworzyliśmy wśród gwaru i kiermaszowego rozgardiaszu strefę ciszy, refleksji i zadumy. Mamy nadzieję, że nasze skromne wydarzenie kulturalne pozostawiło w kimś jakiś obraz, refleksję czy pytanie…

Dziękujemy autorom prac: Barbarze Pruś, Paulinie Mikosz, Martinie Buczek, Arlecie Domańskiej, Marioli Baran-Szczepańskiej, Piotrowi Mercikowi, Waldemarowi Litarowiczowi, Januszowi Juszczykowi, Basi Niedzieli, Katarzynie Kraśniance-Sołtys, Michałowi Urbankowi, Sylwestrowi Wojnarowi, Radosławowi Sawarynowi, Romanowi Klarze i Tomaszowi Wajdzie. Dziękujemy też wszystkim, którzy dzielnie pomagali nam zarówno w przygotowaniu wystawy, jak też podczas jej ekspozycji.

Oczywiście, trzeba też zobaczyć drugą wystawę zorganizowaną przez Fotoklub RCKP, którą można oglądać idąc od strony poczty do oo. kapucynów. Gratulujemy autorom fotografii. Choć prezentujemy różne kierunki w fotografii, jednak zdjęcia uczestników obu grup zasługują na uwagę i docenienie.

Wystawa plenerowaWystawa plenerowaWystawa plenerowaWystawa plenerowa