Pierwsze miejsce: Marzeny Sołtysik

fot. Marzena Sołtysik - Multiplikacja emocji

Poniżej wszystkie fotografie biorące udział w wyborze zdjęcia miesiąca: