Czym właściwie jest fotografia?
Jakie prawa nią rządzą?
Czy potrafi mówić?
Jak zrobić dobre zdjęcie?
Miedzy innymi na takie pytania staraliśmy się odpowiedzieć podczas 18. Krośnieńskiego Święta Fotografii, które odbyło się 23 czerwca 2023 roku w Spółdzielczym Domu Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Na spotkaniu zgromadziła się spora grupa miłośników fotografii, oraz autorzy zdjęć z trzech grup: Krośnieńskiego Kółka Fotograficznego „Kuźnia Światła”, Krośnieńskiej Grupy Fotograficznej Camera Obscurra oraz Brzozowskiego Klubu Fotograficznego.
Zaprezentowali oni ponad 200 zdjęć w pięciu wystawach fotograficznych:
– Rok w krajobrazie (Kuźnia Światła)
– Milczenie (Kuźnia Światła)
– Krosno w urywkach (Krośnieńska Grupa Fotograficzna Camera Obscurra)
– Ślady obecności (Brzozowski Klub Fotograficzny)
– Z kolei (Kuźnia Światła).
To święto było nietypowe, bo tak naprawdę nieplanowane. Jednak zarówno Kuźni jak i pozostałym grupom udało się zgromadzić tak duży fotograficzny materiał, że organizatorzy zdecydowali się go niemal w całości pokazać w formie wystawy.
Tym razem zdjęciom z dwóch ekspozycji („Rok w krajobrazie” i „Milczenie”) towarzyszyło słowo. Można było wybrać jedno ze zdjęć i o nim porozmawiać. Wszystko to aby lepiej zrozumieć fotografię, odkryć jej bogactwo i zrozumieć opowiedzianą na zdjęciu historię. Odbył się także mały konkurs, w którym uczestnicy mieli rozpoznać cztery miejsca z Krosna, prezentowane na wystawie.
Organizatorzy nagrodzili dwie osoby – Magdalenę Goleń za wybitne osiągnięcia w temacie krajobraz (od Spółdzielczego Domu Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), oraz Beatę Ołpińską-Pabisz za najlepsze zdjęcie z wystawy „Milczenie” (od Krośnieńskiego kółka fotograficznego Kuźnia Światła).
Święto zakończył występ muzyczny.
18. Krośnieńskie Święto Fotografii już za nami. Dziękujemy organizatorom, autorom zdjęć, przyjaciołom i sympatykom za przybycie, rozmowy o fotografii, mobilizację do dalszej pracy. Dziękujemy też autorom zdjęć, bo bez nich nie byłoby tego święta…
A kolejna okazja na zapoznanie się z bogactwem czarno-białej fotografii w wykonaniu Kuźni Światła już jesienią tego roku…