Krośnieńskie kółko fotograficzne KUŹNIA ŚWIATŁA i Grupa Fotograficzna CAMERA OBSCURRA wspólnie przedstawiają owoce dwutygodniowych fotograficznych łowów. Wiele miejsc, sytuacji, widoków i wydarzeń… Wiele sposobów patrzenia na świat, wiele pomysłów, wypowiedzi, spojrzeń, podsumowań… Jednym słowem fragmenty autentycznego życia uchwycone w kilkunastu kadrach. Trzynastu miłośników fotografii, dwie grupy, dwadzieścia sześć zdjęć…

Zapraszamy do zapoznania się z naszym punktem widzenia na otaczający świat i czasy, w których żyjemy…