W piątek 12 kwietnia w Rzeszowie odbył się wernisaż XXII Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych organizowanych pod patronatem pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców dla kół, klubów i grup fotograficznych działających na Podkarpaciu.
Na tegoroczną edycję Konfrontacji wpłynęło 376 zdjęć wykonanych przez 138 fotografików i fotografów z 19 podkarpackich kół, klubów i grup fotograficznych oraz stowarzyszeń artystycznych.
Wśród nadesłanych prac były także plansze przygotowane przez Krośnieńskie Kółko Fotograficzne KUŹNIA ŚWIATŁA, Krośnieńską Grupę Fotograficzną CAMERA OBSCURRA i BRZOZOWSKI KLUB FOTOGRAFICZNY
Zdjęcia wszystkich trzech grup znalazły uznanie w oczach jury!
Brzozowski Klub Fotograficzny zdobył jedną z głównych nagród konfrontacji, a Kuźnia Światła i Camera otrzymały wyróżnienia.
Dziękujemy organizatorom wystawy, autorom zdjęć i kilkunastoosobowej grupie z „naszych” trzech grup za obecność na wernisażu wystawy.