WIELKANOCNY ŻYWIOŁ

Pomimo deszczu wybrałem się na krótki plener wiedząc że wezbrała rzeka po wiosennych roztopach

Wielkanocny żywiołWielkanocny żywiołWielkanocny żywiołWielkanocny żywiołWielkanocny żywiołWielkanocny żywiołWielkanocny żywiołWielkanocny żywiołWielkanocny żywioł